Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL7
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q91C6

Стартирано производство съгласно АПК за издаване на ЗАПОВЕД за въвеждане на забрана за улов на бели пясъчни миди.

Дата на публикуване: 26.02.2024
Последна актуализация: 27.02.2024

Уведомление за стартирало производство съгласно АПК за издаване на Заповед на министъра на земеделието и храните  за въвеждане на забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в периода от 15 април до 15 юли 2024 г.

 

За повече информация: