Указател

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 08.11.2021

Ръководство

Име, фамилия Телефон
Изпълнителен директор доц. д-р Галин Николов 056/876061
Зам. изпълнителен директор Николай Бойчев 056/876097
Зам. изпълнителен директор    
Главен секретар инж. Сергей Костадинов 056/876074
 

 

Указател - централно управление
Дата на публикуване: 08.10.2021

Указател териториални структури
Дата на публикуване: 08.10.2021