Органиграма ИАРА

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.10.2021

Актуална органиграма на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.