Достъп до информация по ЗДОИ

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 08.10.2021
ГОДИШЕН ОТЧЕТ по ЗДОИ за 2020 г.
Дата на публикуване: 08.10.2021

ГОДИШЕН ОТЧЕТ по ЗДОИ за 2019 г.
Дата на публикуване: 08.10.2021

ГОДИШЕН ОТЧЕТ по ЗДОИ за 2018 г.
Дата на публикуване: 08.10.2021

ГОДИШЕН ОТЧЕТ по ЗДОИ за 2017 г.
Дата на публикуване: 08.10.2021