Зам. Изпълнителен директор

Дата на публикуване: 20.09.2021
Последна актуализация: 08.11.2021

Заместник-изпълнителен директор – Николай Бойчев


Организира, ръководи, координира, контролира и отговаря за дейността на Агенцията при осъществяване на всички функции, на дирекция  „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ (УРОРР), Главна дирекция „Рибарство и контрол“ (ГДРК) в частта Главен директор ГДРК, отдел „Рибарство и контрол – Черно море“  и отдел „Център за наблюдение на риболова“ (ЦНР).