Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL7
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q91C6

Конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред - Калиакра в съответствие с чл. 21 а от ЗРА

Дата на публикуване: 15.03.2024
Последна актуализация: 18.03.2024

Откриване на  Конкурсът за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред - Калиакра в съответствие с чл. 21 а от ЗРА

Документация
Дата на публикуване: 15.03.2024

Заповед
Дата на публикуване: 15.03.2024