Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC86G4

Риба от вида сом и бял амур беше иззета от търговските обекти на гр. Тутрака

Дата на публикуване: 01.03.2024
Последна актуализация: 05.03.2024

Миналата седмица ИАРА информира за хванат нарушител със самоделно устройство за улов на риба с електрически ток в река Дунав. Инспектори от Териториалните звена - Русе, Шумен, Силистра и Разград към сектор "Рибарство и контрол“ - Русе извършиха проверка в магазинната мрежа на гр.Тутракан.

При обхода беше констатирано наличие на риба, за която не бяха представени документи за произход. За нарушението е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Рибата от вида 40 кг сом и 70 кг бял амур беше конфискувана и дарена на Архиерейското наместничество - Тутракан, на Мюсюлманското настоятелство - Тутракан и Защитено жилище за лица с психически разстройства - гр. Смядово.