Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Заповед № РД09-276/20.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните за откриване на процедура по възлагане управлението на рибните ресурси за любителски риболов в яз. Дъбника, обл. Враца

Дата на публикуване: 26.03.2024
Последна актуализация: 26.03.2024
Заповед № РД09-276 20.03.2024 г. яз.Дъбника
Дата на публикуване: 26.03.2024