Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Заповед № РД09-274/20.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните за откриване на процедура по възлагане управлението на рибните ресурси за любителски риболов в яз. Горни Дъбник, обл. Плевен

Дата на публикуване: 26.03.2024
Последна актуализация: 26.03.2024
Заповед № РД09-274 20.03.2024 г.Г.Дъбник
Дата на публикуване: 26.03.2024