Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Заповед № РД09-477/28.04.2023 г. на министъра на земеделието за забрана за задържане на улова при любителски риболов в яз. Панчарево.

Дата на публикуване: 02.05.2023
Последна актуализация: 02.05.2023

ИАРА Ви нформира за издадена Заповед № РД09-477/28.04.2023 г. на министъра на земеделието за забрана за задържане на улова при любителски риболов в яз. Панчарево.

 

 

Заповед № РД09-477/28.04.2023 г.
Дата на публикуване: 10.05.2023