Интегрирана информационна система на държавната администрация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 26.10.2021

На следния интернет адрес "https://iisda.government.bg/" можете да се запознаете с интегрираната информационна система на държавната администрация