Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2SR0
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2SR7

Електронни административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.10.2021

ИАРА предоставя следните електронни услуги :

  • Приемане на документи за издаване на удостоверение за любителски риболов - извършва се от териториалните звена на ИАРА и от регистрирани разпространители;
  • Приемане на документи за вписване/отписване на риболовен кораб;
  • Приемане на документи за издаване на удостоверение за стопански риболов;
  • Издаване на удостоверение за право за извършване на стопански риболов;
  • Подаване на декларация за произход;
  • Подаване на информационно статистически формуляр;
  • Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов от кораби от трети държави;
  • Регистрация на купувачи/центрове за първа продажба на продукти от риболов.

 

Към момента ИАРА разработва система за електронно заявяване на административни услуги.