Уведомление за възможностите за риболов на някои рибни запаси и група рибни запаси приложими в Средиземно море и Черно море през 2021г.

Дата на публикуване: 17.11.2021
Последна актуализация: 17.11.2021

Уважаеми дами  и господа, 

В изпълнение на чл. 30, ал. 8, 9 и 10 от Закона за рибарството и аквакултурите и Регламент (ЕС) 2021/2002 на Съвета от 15 ноември 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) 2021/90 за определяне за 2021 година на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море, бих желал да Ви уведомя, че със Заповед № РД-357/17.11.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е изменена и допълнена Заповед № РД-43/04.02.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
 

Заповед № РД-357/17.11.2021г.
Дата на публикуване: 17.11.2021

Уведомление
Дата на публикуване: 17.11.2021