Уведомление относно прехвърляне на неусвоени индивидуални квоти за калкан за 2020г.

Дата на публикуване: 17.11.2021
Последна актуализация: 18.11.2021

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Бих желал да Ви уведомя, че е издадена Заповед № РД-358/17.11.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с която се одобрява прехвърляне на неусвоените количества индивидуални квоти калкан за 2020 г. на риболовни кораби, одобрени със Заповеди № РД-57/19.02.2021 г., № РД-58/19.02.2021 г. и № РД-70/25.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАРА, които не са усвоили разпределената им индивидуална квота калкан за 2020 г., към индивидуалните квоти калкан за 2021 г. на съответните кораби, съгласно приложения списък с риболовни кораби и техните индивидуални квоти към заповедта.


Със заповедта може да се запознаете по-долу:
 

Заповед № РД-358/17.11.2021г.
Дата на публикуване: 18.11.2021