Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL7
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q91C6

Стартирало производство съгласно АПК за издаване на заповед на МЗХ за забрана на риболов през периода на размножаването през 2024 година.

Дата на публикуване: 26.02.2024
Последна актуализация: 26.02.2024

Уведомление за стартирало производство съгласно АПК за издаване на Заповед на министъра на земеделието и храните за въвеждане на забрана за извършване на риболов в периода на размножаване на пролетно–лятно размножаващите се риби през 2024 г. и за определяне на водни обекти, в които се разрешава любителския риболов в периода на забраната.

 

За повече информация: 

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obsha-politika-v-oblastta-na-ribarstvoto/obshestveni-konsultacii/: