Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL7
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q91C6

Уведомление за откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред – далян " Арапя“

Дата на публикуване: 22.11.2022
Последна актуализация: 28.04.2023

Уведомление за откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред – далян " Арапя“