Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL7
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q91C6

Уведомление за влязла в сила заповед РД-215/19.03.2024 г., относно одобрени модели пингери за хрилни мрежи в границите на 5 бр. защитени зони.

Дата на публикуване: 20.03.2024
Последна актуализация: 20.03.2024

Уведомявам Ви за влязла в сила Заповед  РД-215/19.03.2024 г. на министъра на околната среда и водите, относно одобрени модели
пингери за поставяне на хрилни мрежи в границите на 5 бр. защитени зони.

Заповед РД-215
Дата на публикуване: 20.03.2024