Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL7
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q91C6

Откриване на конкурс по чл. 21 от ЗРА за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред - далян "Варвара"

Дата на публикуване: 13.02.2024
Последна актуализация: 13.02.2024

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с чл. 21 от Закона за рибарството и аквакутурите, Ви информирам за откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред - далян "Варвара"

Заповед
Дата на публикуване: 13.02.2024

Документация
Дата на публикуване: 13.02.2024