Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL7
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q91C6

Уведомление за определяне на места за разтоварване на квотирана риба от вида цаца и квотирана риба от вида акула

Дата на публикуване: 29.08.2022
Последна актуализация: 29.08.2022

Уведомление за издаване на общ административен акт - Заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и акваултури /ИАРА/ за определяне на места за разтоварване на квотирана риба от вида цаца и квотирана риба от вида акула

Заповед
Дата на публикуване: 29.08.2022

Уведомление
Дата на публикуване: 29.08.2022