Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL7
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q91C6

Уведомление за отваряне на оферти,  за получаване на разрешително за стопански риболов с риболовен уред  далян „Варвара“ 

Дата на публикуване: 29.03.2024
Последна актуализация: 29.03.2024

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Уведомявам Ви за отваряне на оферти,  за получаване на разрешително за стопански риболов с риболовен уред  далян „Варвара“ на 01.04.2024 г. от 10.30 часа в сградата на ИАРА

Уведомление
Дата на публикуване: 29.03.2024