Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL7
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q91C6

Откриване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред – далян "Кендинар“

Дата на публикуване: 28.04.2023
Последна актуализация: 28.04.2023

Заповед РД-159 /28.04.2023  г.  за откриване на конкурс  за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред - далян "Кендинар" и документация за участие в конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред – далян  "Кендинар"

Заповед № РД- 159/28.04.2023г.
Дата на публикуване: 28.04.2023

Документация
Дата на публикуване: 28.04.2023