Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL7
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q91C6

Отваряне на оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов с далян „Чайка 1“

Дата на публикуване: 23.09.2023
Последна актуализация: 25.09.2023

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред – далян „Чайка 1“, открит със Заповед № РД-231/28.06.2023 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, бих желал да Ви информирам, че отварянето на ценовите оферти за горепосочения далян ще се извърши на 25.08.2023 г. от 10:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, намираща се в град Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1.