Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL7
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q91C6

Покана за работна среща към управителите на сдруженията,свързани с риболовния сектор във вътрешността на Република България

Дата на публикуване: 09.04.2024
Последна актуализация: 09.04.2024

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обсъждане дейности, свързани с риболовния сектор  във вътрешността на Република България, отправяме към председателите/ управителите на сдруженията покана за работна среща, която ще се проведе на 18.04.2024 г. от 11:00 часа в сградата на Тракийски университет - Стара Загора.
На срещата ще бъдат обсъждани казуси, свързани с улов, производство, преработка на продукти от улов и аквакултурна риба, разумна експлоатация на водни ресурси и развитие на аквакултурите, поддържане на равновесието между екологичните, икономическите и социалните аспекти, наблюдение и управление на рибните запаси с цел избягване на свръхексплоатация. 
В случай на интерес от Ваша страна, моля да потвърдите своето участие в срок до 17:00 часа на 16.04.2024 г. на тел. 056/ 87 60 60.