Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL7
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q91C6

Уведомление за стартирано производство по издаване на общ административен акт (заповед) на министъра на земеделието

Дата на публикуване: 02.03.2023
Последна актуализация: 28.04.2023

Уважаеми дами и господа,

ИАРА Ви информира за стартирано производство по издаване на общ административен акт заповед на министъра на земеделието за въвеждане на забрана за извършване на риболов в естествени и изкуствени водни обекти в периода на размножаване на рибите през 2023 г. и за определяне на водни обекти, в които се разрешава любителския риболов в периода на забраната.

Уведомлението може да намерите на интернет страницата на Министерство на земеделието:

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obsha-politika-v-oblastta-na-ribarstvoto/obshestveni-konsultacii/

и

https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/