Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC86G4

Проверки на ИАРА в Монтана, Враца и Видин

Дата на публикуване: 25.09.2023
Последна актуализация: 25.09.2023

През изминалата седмица служители по контролната дейност на ИАРА от Сектор „РК-Монтана“, ТЗ Монтана, ТЗ Враца и ТЗ Видин извършиха засилени проверки по водните обекти на трите области (Монтана, Враца и Видин) за спазване нормативните изисквания при извършване на любителски риболов. 

В хода на проверките, извършени и през почивните дни, са съставени 7 броя АУАН (Акт за установяване на административно нарушение) по ЗРА (Закон за рибарство и аквакултури), като най-честите нарушения са за извършване на любителски риболов без необходимия Билет за любителски риболов и улов и задържане на риба под минимално допустимите размери съгласно приложение 2 от ЗРА.

Извършена е и проверка със служебна лодка Б 138 в различни райони от р. Дунав на територията на област Враца, като са открити и извадени от водата 2 броя хрилни мрежи без задължителна марка. Всички уреди и средства послужили за извършените нарушения са иззети.

ИАРА апелира за спазване законовите норми при извършване на любителски и стопански риболов!