Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC86G4

ИАРА подписа колективен трудов договор с КНСБ и КТ "Подкрепа"

Дата на публикуване: 23.02.2024
Последна актуализация: 28.02.2024

На срещата присъстваха изпълнителният директор д-р Николай Георгиев, заместник-изпълнителния директор г-н Христо Панайотов, директор на Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси" г-н Божан Божанов, директор на Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" г-н Михаил Златев и областният координатор на КНСБ г-жа Мая Николаева. 

ИАРА и синдикалните организации договориха добри условия за служителите по трудовоправоотношение и за държавните служители. В договора се уреждат въпроси свързани с времето на разположение, графика, времето за почивка, отпуската и дежурствата по време на работа.

Агенцията винаги ще насочва усилия за подобряване условията на труд на своите служители.