Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC86G4

Изпълнителният директор на ИАРА Христо Панайотов стана част от проект за мониторинг и контрол на околната среда в Черноморския басейн

Дата на публикуване: 22.06.2022
Последна актуализация: 22.06.2022

Изпълнителният директор на ИАРА Христо Панайотов стана част от проект „Създаване на консолидирана обучителна мрежа за съвместен мониторинг и контрол на околната среда в Черноморския басейн 2“. Събитието се проведе в конферентна зала в хотел „Бургас“, а Панайотов участва след покана от проф. д-р Ирена Марковска, зам.-ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас.

Общата цел на проекта е да консолидира усилията и да активира обществата в държавите от Черноморския басейн чрез прилагане на екологичен мониторинг и контрол на околната среда и подобряване на състоянието на делтите на реките в региона на Черноморския басейн.

Сред дискутирани теми бяха: „Екологичен мониторинг – същност, принципи и методи на мониторинговата дейност“, „Интерпретация на данните за околната среда“, „Ролята на реките в цялостното състояние на околната среда в Черноморския регион“, и „Речни и морски отпадъци“.

Основен лектор в конференцията беше доц. д-р Даниела Тонева, ръководител на катедра „Екология и опазване на околната среда“ към ТУ-Варна.

Изображение 1