Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC86G4

54 кг недеклариран улов на маломерен калкан беше върнат обратно в акваторията на Черно море

Дата на публикуване: 22.06.2022
Последна актуализация: 22.06.2022

Във връзка с оценка на риска, контролните органи на ИАРА извършиха изненадващи проверки по пристанища на риболовни кораби, разтоварващи улов на квотиран вид риба. В хода на проверките, след акостиране на риболовен кораб на пристанище Балчик и извършена съвместна инспекция на екипи от секторите "РК" Бургас и Добрич, беше установен укрит недеклариран улов от 49 бр. маломерен калкан с общо тегло 54 кг. Рибата е била скрита в трудно достъпни места - складови помещения до машинното отделение на риболовения кораб. Инспекцията е продължила в часовия диапазон от 20:30 часа до 23:30 часа. Рибата е върната обратно в акваторията на Черно море, в близост до Балчик. Капитанът на риболовния кораб ще бъде поканен за изясняване обстоятелствата и съставяне на АУАН.