Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC86G4

150 м мрежи бяха извадени от прилежащата акватория на Пристанище Варна - Изток

Дата на публикуване: 21.11.2022
Последна актуализация: 21.11.2022

След получен сигнал от "Варна трафик" за поставени мрежи в района на фарватер, в близост до буй 103 на Пристанище Варна - Изток, инспектори на ИАРА, съвместно с представители на Морска администрация, извършиха незабавна проверка на посоченото в сигнала място. В хода на проверката бяха установени и извадени от работно положение 150 м мрежи.  Мрежите са иззети, а уловът от 8,5 кг риба от вида чернокоп е освободен и върнат обратно в акваторията на пристанището.  ИАРА предупреждава, че поставянето на мрежени и други риболовни уреди във водното пространство, обособено като коридори за преминаващите плавателни съдове, е предпоставка  за инцидент и води до вредни последици и опасни инциденти при корабоплаването.