Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC86G4

Съвместна проверка на язовир „Жребчево"

Дата на публикуване: 20.11.2023
Последна актуализация: 20.11.2023

Служители от сектор „Рибарство и контрол“ Стара Загора, „Рибарство и контрол“ Бургас и ОДМВР Стара Загора извършиха съвместна проверка на язовир „Жребчево“. 
По време на проверката са установени лица, извършващи нерегламентиран риболов с хрилни мрежи тип „сетка“. Съставен е 1 брой АУАН (Акт за установяване на административно нарушение) по чл. 39а, ал.1 .
Извадени са  3 броя хрилни мрежи тип „сетка“ с обща дължина 200 м. От тях са освободени следните видове риба: 4 кг бяла риба, 2 кг щука и 1 кг платика. Рибата е върната обратно във водата.