Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC86G4

Извършена нощна проверка на район от язовир „Огоста“

Дата на публикуване: 16.11.2023
Последна актуализация: 16.11.2023

При извършена поредна нощна проверка на район от язовир „Огоста“, служители на ИАРА от сектор „Рибарство и контрол – Монтана“ констатираха нарушители на Закона за рибарство и аквакултури (ЗРА) и на Заповед номер РД 09-362/24.03.2023 г. на Министъра на земеделието. Съставени са 3 (три) Акта за административно нарушение за риболов през тъмната част на денонощието и за любителски риболов с шест броя въдици. Уловената риба от вида шаран и бяла риба е върната незабавно във водите на водоема.

ИАРА апелира за спазване нормативните правила за отговорен любителски риболов и спазване забрана за извършване на любителски риболов през тъмната част на денонощието.