Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC86G4

Масирани проверки на служители от Сектор РК-Варна

Дата на публикуване: 16.03.2023
Последна актуализация: 16.03.2023

При извършена проверка по брега и във водите на язовир „Цонево“, контролните органи на ИАРА от сектор „Рибарство и контрол“ град Варна извадиха от работно положение 100 м хрилни мрежи и герими. Предвид текущата забрана и с цел опазване популацията на риба, ИАРА апелира любителите риболовци да спазват Закона за рибарство и аквакултури и да се стремят към опазване на рибния ресурс.

След обход по вода на Варненското езеро, екип от сектор „Рибарство и контрол“ град Варна установи поставени в работно положение хрилни мрежи в района на Кораборемонтно пристанище „Делфин“, затварящи входа на пристанището. Мрежите са извадени, а уловът от попчета и илария е върнат обратно във водите на Варненско езеро. 

След подаден сигнал на телефон 112 за мрежи, преграждащи коритото на Девненска река, друг екип от сектор „Рибарство и контрол“ град Варна веднага се отзова и установи поставени хрилни мрежи, преграждащи устието на реката. Уловът от речен кефал е върнат обратно във водата ,а мрежите са извадени.

Изображение 3
Дата на публикуване: 16.03.2023

Изображение 2
Дата на публикуване: 16.03.2023

Изображение 1
Дата на публикуване: 16.03.2023