Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC86G4

ПОЧИСТВАНЕ НА ЯЗОВИР МАЛКО ШАРКОВО - ЯМБОЛ

Дата на публикуване: 12.04.2024
Последна актуализация: 17.04.2024

Датата е 27.04. 2024 година /събота/, с начален час 09:00, сборен пунк – до стената на язовира. Събитието е по инициативата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – офис гр. Ямбол, съвместно с КСР „Видракс - България“- гр. Ямбол и КСР „Меркурий“- гр. Ямбол, и е под мотото: „Който обича гората/водата - слага боклука в торбата!“

Предварително благодарим на тези от вас, които ще вземат участие с личните си моторни лодки, с което би станало възможно почистването на трудно достъпните по суша места от бреговата зона! Осигурени са консумативи - ръкавици и чували, както и сметоизвозване на отпадъците. Ние ще бъдем. Бъдете и вие! За контакти: ИАРА, офис гр. Ямбол, тел. 046 66 21 86; 088 7 212 138