Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC86G4

Над 4000 шарана пуснаха в района на Ямбол

Дата на публикуване: 12.04.2024
Последна актуализация: 17.04.2024

Служителите от сектор "Рибарство и контрол" - Стара Загора към териториален обхват Ямбол, заедно с заместник изпълнителният директор на ИАРА г-н Ясен Киров присъстваха на зарибяване на Гребен канал - Ямбол.

Във водата бяха пуснати около 4000 броя рибки от вида "шаран", с тегло 300 грама. Зарибителният материал беше дарен от фирма "СТОЯНОВИ ГРУП" ЕООД и с произход от Рибовъдно стопанство - Скалица, Овчи кладенец", Област Ямбол.