Z6_PPGAHG80017P60QVGLOMT33OQ6
Z7_PPGAHG80017P60QVGLOMT33O62

Информация съобразно Регламент 1224

Дата на публикуване: 18.02.2022
Последна актуализация: 24.02.2022

Разтоварване и трансбордиране на кораби от трети държави;

Съгласно изискванията на Регламент 1005 / 2008 достъпът на кораби от трети държави, с цел разтоварване и трансбордиране, се разрешава на следните пристанища :

  • Бургас- BG BOJ
  • Варна- BG VAR

Най-малко 3 дни преди пристигането в пристанището, капитанът на риболовния кораб трябва да изпрати предварително уведомление до ИАРА съгласно приложения 1 и 2 от Регламент 1010 / 2009. В противен случай достъпът до пристанищата може да бъде отказан.

 

Компетентни органи

Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури
гр. Бургас , ул. Княз Александър Батенберг № 1
тел. 056/ 876 080
факс 056/ 876 090

 

Пристанища за трансбордиране

  • Бургас (Burgas) - BG BOJ
  • Варна (Varna) - BG VAR

- 1 октомври – 31 март – от 8 ч. до 18 ч.;

- 1 април – 30 септември, с изключение на периода на забраната – от 6 ч. до 20 ч
  * Посочените пристанища са за кораби от трети държави

 

Определени пристанища

Списък на определените пристанища за разтоварване на калкан

Крапец - BG KVN
Шабла - BG SHA
Каварна - BG KVN
Балчик - BG BAL
Варна - Родопа 1 - BG VAR
Варна - Рибарско пристанище "Север - експорт" - BG VAR
Аспарухово - Кея - BG VAR
Бяла - BG BYL
Несебър - BG NES 
Поморие - BG POR
Созопол - BG SOZ
Царево - BG TRV

 

Разтоварванията се извършват задължително в присъствието на инспектор на ИАРА в следните периоди на денонощието:
По отношение на пристанищата Крапец, Шабла, Варна - Родопа 1, Бяла, Поморие, Созопол:
- 1 януари – 14 април – от 07:00 ч. до 21:00 ч.;
- 16 юни – 31 декември – от 07:00 ч. до 21:00 ч.;
По отношение на пристанищата Аспарухово – Кея в град Варна, Каварна, Балчик, Несебър, Варна - Рибарско пристанище "Север - експорт" и Царево:
- 1 януари – 14 април - по всяко време на денонощието;
- 16 юни – 31 декември – от 07:00 ч. до 21:00 ч.;
 

 

Информация за контактна точка

 

 

Решение за забрана с незабавен ефект, определящо ясно географските координати на съответните риболовни райони

 

 

Карта с координатите на зоната, в която е въведена временна забрана с незабавен ефект

 

 

Решение за въвеждане на забрана за риболов по силата на член 35 и всички необходими подробности