Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50THMD1
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50THM33
Информация съобразно Регламент 1224 Забрани Организации и асоциации признати по реда на чл. 10 или 10в от ЗРА Заповеди и образци на информационно-статистически формуляр Заповеди и образци за икономическа статистика на риболовните кораби Национална програма за събиране, използване и управление на данни в сектор рибарство Попълване на Електронен риболовен дневник Информация за изискванията за внос и износ на продукти от риболов в съответствие с изискванията на Изключение от задължението за разтоварване Задължение за разтоварване на сушата Първа продажба на продукти от риболов

Полезна информация

Дата на публикуване: 20.09.2021
Последна актуализация: 26.10.2021

В този раздел може да бъде открита информация, от която най-често потребителите от сектор "Рибарство" имат необходимост. 

  • Препратка към актуалните Забрани;
  • Препратка към различните видове информационно-статистически формуляри;
  • Инструкции за използване на Електронен риболовен дневник;
  • Списък на на междубраншовите организации в сектор рибарство, както и списък на организациите на производители на продукти от риболов и/или продукти от аквакултури;
  • Информация за изискванията на внос и износ на продукти от риболов.