Въвежда се временна забрана за извършване на риболов в реките Габровница и Лешница на основание чл. 30, ал. 4 от ЗРА.

Дата на публикуване: 28.09.2021
Последна актуализация: 13.10.2021
Заповед № Рд-302/28.09.2021г.
Дата на публикуване: 06.10.2021