Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Заповед № РД09-406/11.04.2024 за забрана за улов на риба и други водни организми в рибностопански обект в периода на размножаване през 2024 г.

Дата на публикуване: 11.04.2024
Последна актуализация: 11.04.2024

Заповед № РД09-406/11.04.2024 за въвеждане на забрана за улов на риба и други водни организми в рибностопански обект в периода на тяхното размножаване през 2024 г.

Заповед № РД09-406/11.04.2024
Дата на публикуване: 11.04.2024