Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Заповед № РД09-818/31.07.2023 г. на министъра на земеделието и храните за отмяна възлагането на управлението рибните ресурси за любителски риболов в яз. Мандра на сдружение СНЦ „Централна Рибно-Опазваща Организация“.

Дата на публикуване: 31.07.2023
Последна актуализация: 31.07.2023

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

ИАРА Ви нформира Ви за издадена Заповед № РД09-818/31.07.2023 г. на министъра на земеделието и храните за отмяна възлагането на управлението рибните ресурси за любителски риболов в яз. Мандра на сдружение СНЦ „Централна Рибно-Опазваща Организация“