Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Заповед № РД09-735/24.06.2022г. на министъра на земеделието за определяне на зони в акваторията на Черно море, в които е забранено използването на бийм трал

Дата на публикуване: 24.06.2022
Последна актуализация: 24.06.2022