Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Заповед № РД09-420/16.04.2024 г. на МЗХ относно разрешение за провеждане на риболовно състезание по време на въведена забрана за риболов

Дата на публикуване: 17.04.2024
Последна актуализация: 17.04.2024
Заповед № РД09-420/16.04.2024 г.
Дата на публикуване: 17.04.2024