Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Заповед № РД09-413/15.04.2024 г. на МЗХ за въвеждане на забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina

Дата на публикуване: 16.04.2024
Последна актуализация: 16.04.2024

  

Заповед № РД09-413/15.04.2024 г. на министъра на земеделието и храните за въвеждане на забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в периода от 01 май до 31 юли 2024 г.

Заповедта е  публикувана на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните в рубрики Актуално (https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/) и Сектори - > Рибарство -> Заповеди на министъра на земеделието и храните  - > Заповеди за забрана за риболов (https://www.mzh.government.bg/bg/sektori/ribarstvo/).

Заповед № РД09-413/15.04.2024 г. 
Дата на публикуване: 16.04.2024