Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Заповед № РД-32/11.01.2024 г. на ИД на ИАРА за определяне на условията и реда за улов на калкан през 2024 година

Дата на публикуване: 11.01.2024
Последна актуализация: 11.01.2024

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,         

Със Заповед № РД-32/11.01.2024 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) са определени критериите за допустимост на риболовните кораби за участие в усвояването на националната квота калкан през 2024 година.

Заявлението за участие и разпределяне на квота калкан през 2024 г. може да изтеглите по-долу

С оглед на своевременната оценка и разпределение на индивидуалните квоти за калкан през 2024 година, всички заинтересовани лица могат да подадат своите заявления до изпълнителния директор на ИАРА на адрес град Бургас, ул. Княз Александър Батенберг № 1,  не по-късно от 18.01.2024 г. Заявленията, регистрирани в ИАРА след тази дата няма да бъдат взимани предвид.

Уведомление
Дата на публикуване: 11.01.2024

Заповед
Дата на публикуване: 11.01.2024

Заявление
Дата на публикуване: 11.01.2024