Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Заповед № РД09-797/08.07.2022г. на министъра на земеделието за забрана на стопански и любителски риболов на европейска речна змиорка

Дата на публикуване: 08.07.2022
Последна актуализация: 08.07.2022