Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UI5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UL5

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 26.10.2021

На следния интернет адрес "https://iisda.government.bg/" можете да се запознаете с интегрираната информационна система на държавната администрация