Информационни системи

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 26.10.2021
  • Предстои обновяване на информационно-статистическата система на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, която ще предостави на гражданите, възможност да заявяват административни услуги по електронен път;