Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3US3
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UL4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U57

Информационни системи

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 26.10.2021
  • Предстои обновяване на информационно-статистическата система на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, която ще предостави на гражданите, възможност да заявяват административни услуги по електронен път;