Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52S81
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52SO0
Стопански риболов Аквакултури Любителски риболов Научен риболов

Риболов и аквакултури

Дата на публикуване: 15.10.2020
Последна актуализация: 18.10.2021

Риболовът е много популярен и разпространен, а практикуването му предполага придържане към зададени правила и спазване на риболовната етика. Всяка страна има своите закони, правилници и наредби за риболов и защита на околната среда, които са свързани със закрилата, опазването и поддържането на рибната популация, определянето на зони за риболов и категоризация на водните басейни, начини за получаване на разрешително за риболов и подобни. Ясно е, че ловът на риба трябва да се осъществява само с позволени риболовни уреди.