Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2SR0
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2SR7

Електронни административни услуги

Дата на публикуване: 01.01.2024
Последна актуализация: 11.01.2024

Добре дошли в портала за електронни услуги на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Тук можете да намерите всичко необходимо, за да общувате с ИАРА  по електронен път  -  достъп до модернизираната информационната система (МИСС) на ИАРА , както и до актуална информация и документация за МИСС и нейната работоспособност.

Можете да се запознаете с възможностите, които нашият портал Ви предлага в „Ръководство за външни потребители“.

Използвайте E-Портала на ИАРА  свободно, безплатно и по всяко време (24/7/365), за да пестите Вашето време и за да бъдете винаги актуално информирани.

 

Портал за електронни услуги на ИАРА

 


 

Публични онлайн услуги, предоставяни от ИАРА:

 

Услуга №   267 Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов със специализиран уред - далян
Услуга №   350 Издаване на разрешително за улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели;
Услуга №   977 Издаване на специално разрешително за улов на квотиран вид риба;
Услуга №  1211 Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов;
Услуга №  1344 Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов от кораби от трети държави;
Услуга №  1354 Регистрация на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми;
Услуга №  1805 Издаване на удостоверения за придобито право за усвояване на ресурс на риба и други водни организми (удостоверение за право за извършване на стопански риболов);
Услуга №  1806 Регистрация на риболовни кораби;
Услуга №  2165 Регистрация на регистрирани купувачи за първа продажба на продукти от риболов;
Услуга №  2188 Издаване на билет за любителски риболов;
Услуга №  2256 Регистрация на центровете за първа продажба на продукти от риболов;
Услуга №  2311 Маркиране на риболовни уреди за извършване на стопански риболов;
Услуга №  2354 Провеждане на курс и издаване на свидетелство за придобиване на правоспособност за извършване на стопански риболов

 


Подаване на декларации за първа продажба на продукти от риболов и декларации за разтоварване

В портала за електронни услуги на ИАРА имате възможност да подадете декларация за първа продажба и декларация за разтоварване. 

Това можете да направите като заявите своя достъп, чрез опцията "достъп на юридическо лице" и изберете декларациите, които желаете да подавате чрез портала. След като въведете данните на юридиеското лице и бъдете одобрени за работа, ще имате възможност да подадете свъответните декларации

Портал за електронни услуги на ИАРА

 


Достъп до електронните услуги на ИАРА

Входът в портала се осъществява чрез регистрация на потребител или системата за електронна автентикация. Всяко едно от средставата за автентикация ще Ви позволи да достъпите портала, но за да заявите услуга по електронен път, е необходимо да притежавате и инсталирате на Вашия компютър квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

Портал за електронни услуги на ИАРА

 


Документи

Ръководства за работа с публичния портал на ИАРА за външни потребители и за сдруженията - вижте прикачените по-долу файлове

Видеоинструкция за пререгистрация на съществуващи сдружения и работа с МИСС на ИАРА 

Видеоинструкция за издаване на билети за любителски риболов от сдружения