Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ4

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.02.2022

Банкова сметка на ИАРА;

УниКредит Булбанк АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG86UNCR75273159055701